top of page

ØKONOMISTYRING & CONSULTING

Business Meeting

Vi har kontakt med mange ulike klienter, ofte i samme bransje eller med tilsvarende utfordringer, og kan dermed sammenligne hvordan et selskap løser sine utfordringer opp mot beste praksis.

 

Dette gjør at vi er gode sparringspartnere som kan gi verdifulle innspill til hvordan selskapet kan møte fremtidige utfordringer som, kjerneprosessens effektivitet, risikovurderinger, skatt og avgifts relaterte problemstillinger, samt mer.

Vi skaper ikke bare forandring, vi ser det gjennom og sikrer målbare forretnings kritiske resultater.

 

For å skape løsninger som gir reelt konkurransefortrinn for våre klienter, kombinerer våre konsulenter kreativitet, analytiske ferdigheter og tett personlig oppfølgning.

       BLANT ANNET TJENESTER SOM:​

 • Lønnsomhetsanalyser 

 • Pris strategi

 • Beslutningsanalyse

 • Opptimeringsmodeller

 • Lean

 • Corporate Business Analytics

 • Budsjettering

 • Likviditetsstyring

 • Controller oppgaver

 • Bedriftsutvikling 

 • Management for hire

 • Omorganiseringer

 • Fisjon/Fusjon

 • Oppkjøp av selskaper

 • Skatte og avgifts rådgivning 

 • Kjerneprosessens effektivitet 

 • Rådgivnings tjenester, etc.

bottom of page